Category

recreatief

Frederik

By recreatief No Comments

ENGLISH click here

Ik kreeg Frederik op de leeftijd van 2,5 jaar en hij was nog hengst.
Hij was toen al mega groot (1.73m) met mega lange slungelbenen.
Hij heeft ataxie en een tijd als veulen in een sloot gelegen, bekend is alleen niet of hij door ataxie in de sloot is gevallen of dat het daardoor veroorzaakt is.
Hij had moeite met stilstaan, constant evenwicht zoeken, lopen ging met een soort hanentred. Achterbenen die hij wijd neerzette en met scheve achterhoeven.
Hij kon geen voetjes geven.

Zijn ribben waren duidelijk zichtbaar met een strakke huid erover.
Na de eerste behandeling, nadat hij gecastreerd was, zag je hem al veranderen, hij kon ineens staan als een paard op 4 benen, lopen verbeterde, achterbenen werden niet meer zo hoog opgetild en meer kracht in het lijf.
Hij is nu 2 keer behandeld, gaat in galop nadat hij opgestaan is na het rollen, hij kan heuvel op en heuvel af, loopt meer in tact.
Hij krijgt mooie bespiering en de spieren over de ribben ontspannen.
Hij rolt mooi over de rug.
Op naar de volgende behandeling!

De eigenaar van dit paard blijft liever anoniem, maar wilde toch het verhaal delen. Frederik is dan ook een fictieve naam.

I got Frederick at the age of 2.5 years and he was still a stallion.
He was already mega big (1.73m) with mega long lanky legs.
He has ataxia and as a foal was in a ditch for a while. We don’t know if he fell in the ditch because of ataxia or if it was caused by it.
He had difficulty standing still, constantly searching for balance, walking with a sort of cocked gait. His hind legs were set wide and his hind feet were crooked.
He could not give feet.

His ribs were clearly visible with a tight skin over them.
After the first treatment, after he was neutered, you could already see him change, he could suddenly stand like a horse on 4 legs, walking improved, hind legs were not lifted so high anymore and more strength in the body.
He has been treated 2 times now, goes into canter after he gets up after rolling, he can go up hill and down hill, walks more in tact.
He is getting nice muscling and the muscles over the ribs are relaxing.
He rolls nicely over the back.
On to the next treatment!

The owner of this horse prefers to remain anonymous, but still wanted to share the story. Frederick is therefore a fictitious name.

Back to messages

Djupa, Farah, Keely en Perla

By recreatief No Comments

ENGLISH click here

Wij hebben Lion zijn hulp in geroepen nadat wij al heel lang met onze oudste tinker liepen te tobben, ze is normaal gesproken wat angstig voor dingen, maar gelukkig accepteerde ze Lion, daar waren we heel blij mee.

Lion zei dat we met een weekje verschil zouden zien, maar dat zagen wij al tijdens de behandeling en ook in de dagen erna. Wat veranderde ze in haar karakter! Normaal was ze erg op zichzelf en nu zocht ze je constant op en nu nog steeds, hinnikt ze als ze je ziet en is zo een blij ander paard!
Ook de anderen heeft hij geholpen. Dit hadden we jaren eerder moeten weten.

Mirjam

eigenaar van Djupa, Farah, Keely en Perla

We called in Lion’s help after we had been struggling with our oldest tinker for a long time. She is normally somewhat fearful of things, but fortunately she accepted Lion, which made us very happy.

Lion said we would see a difference with a week, but we saw that already during the treatment and also in the days after. What a change in her character! Normally she was very much on her own and now she was constantly looking for you and now she still whinnies when she sees you and is such a happy other horse!
It also helped the others. We should have known this years earlier.

Mirjam

owner of Djupa, Farah, Keely en Perla

Back to messages

Cloe kijkt naar de zonsondergang

Cloe

By recreatief No Comments

ENGLISH click here

Ik heb 6 weken geleden een schimmel merrie gekocht met een been blessure. De laatste 4 jaar heeft ze op manege’s gestaan waar ze goed voor haar gezorgd hebben, maar het leven daarvoor is niets van bekend. Ik wil haar graag de beste kans van revalidatie geven.
Ik kwam op fb een bericht van Lion tegen en ben gaan lezen wat hij precies deed. Het bleek dat Lion hetzelfde deed als wat ik voor mijn eigen gezondheid heb gedaan buiten me reguliere traditionele zorg, waar ik voor mezelf goede resultaten had behaald. Daarom niet getwijfeld en contact opgenomen met Lion, mijn paard heeft nu 1 behandeling gehad. Resultaat kun je soms meteen zien of soms duurt het even.

Cloe kijkt naar de zonsondergang
Cloe is een schimmel, een wit paard tegen een groene achtergrand.

Het eerste wat me opviel is dat me paard nu mooi alle 4 de benen onder de massa plaatst.
Ook merk ik dat haar gedrag soms afwijkt van andere dagen, dan is ze echt bezig om vast gezette emoties of stress van vroeger aan het verwerken is.
Het is een langer proces behandeling zeg maar.
Wat nog weken doorwerkt wat elke keer weer wat resultaat geeft, op deze manier kan het paard in alle tijd en rust wennen aan de verbetering van lijf en emoties.
Ik ben heel blij dat deze manier van behandelen op ons pad is gekomen en ben er zeer tevreden over. We gaan dit over een tijdje zeker nog een keer herhalen.

Esther

eigenaar van Cloë

I bought a grey mare 6 weeks ago with a leg injury. The last 4 years she has been at equestrian centers where they have taken good care of her, but the life before is not known. I would like to give her the best chance of rehabilitation.
I came across a post by Lion on fb and started reading exactly what he was doing. It turned out that Lion did the same as what I did for my own health outside of me regular traditional care, where I had achieved good results for myself. Therefore I did not hesitate and contacted Lion. My horse has now had 1 treatment. Results you can sometimes see immediately or sometimes it takes a while.

Cloe kijkt naar de zonsondergang
Cloe is een schimmel, een wit paard tegen een groene achtergrand.

The first thing I noticed is that my horse now places all 4 legs nicely under the mass.
I also notice that her behavior sometimes differs from other days, when she is really busy processing stuck emotions or stress from before.
It is a longer process treatment so to say.
This way, the horse can get used to the improvement of the body and emotions in all peace and quiet.
I am very happy that this way of treatment came on our path and I am very satisfied with it. We will definitely repeat this in a while.

Esther

Owner of Cloë

Back to messages

Nolene op haar paard Emiro. Emiro is een cognac-kleurig paard met zwarte benen.

Emiro

By recreatief No Comments

ENGLISH click here

Nolene op haar paard Emiro. Emiro is een cognac-kleurig paard met zwarte benen.

Mijn paard liet zoveel los tijdens en na de behandeling, was super mooi om te zien en te ervaren, hij zit beter in zijn vel en loopt soepeler dan tevoren, wij zijn blij!

Nolene Kremereigenaar Emiro
Nolene op haar paard Emiro. Emiro is een cognac-kleurig paard met zwarte benen.

My horse let go of so much during and after the treatment, was super nice to see and experience, he is better in his skin and runs smoother than before, we are happy!

Nolene Kremereigenaar Emiro

Back to messages

Pegasus

Pegasus

By recreatief One Comment

ENGLISH click here

“Pegasus was afgeschreven”

Wat u hieronder ziet in dit filmpje is hoe ik het paard onder mijn hoede heb genomen, toen het eigenlijk door de dierenarts al af was geschreven. Ik heb me hard gemaakt en gevraagd de eigenaar te laten beloven dat die Pegasus geen verlossende spuit zou geven. Het resultaat kunt u zien op 18 seconden in het filmpje.

Lion van den Hoekeigenaar Pegasus

“Pegasus was depreciated”

What you see below in this video is how I took the horse under my wing, when it had actually already been written off by the vet. I pushed hard and asked the owner to promise that this Pegasus would not give a redeeming injection. You can see the result at 18 seconds into the video.

Lion van den Hoekeigenaar Pegasus

Back to messages